Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Cestou kříže P. Josefa Toufara“

Podle knihy Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara /křížová cesta/

Marek Čihař – varhany

Marie Magdalena Fuxová OSB – housle