Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 13. dubna 2020 si připomínáme 70 let od násilného transportu řeholníků do internace, zrušení klášterů a zničení tak po staletí budovaných řeholních společenství. Na stránkách kláštera si můžete přečíst DOPIS k tomuto výročí.