Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Páni, ten čas letí, jako by to bylo včera… Ale je pravda, že „včera“ bylo na temeni o trochu více vlasů… a vůbec… Ale jak praví Písmo: „Ani vlas z vaší hlavy se neztratí“ (Lk 21, 18). Tak to úplně „včera“ zase nebude : ) Každopádně Pán je blízko.

Už deset let! Děkuji, milí farníci, všichni přátelé, kamarádi a blízcí za milé přání, mám velkou radost a cítím vděčnost za nezasloužený dar Vašeho společenství. Prosím i nadále o modlitbu a blízkost, prosme společně o Boží pomoc a požehnání!

Václav