Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, současná situace se dotkne i naší tradiční farní pouti. Letos jsme chtěli putovat do Poříčí nad Sázavou. Cíl měnit nebudeme, jen termín posuneme o necelý rok:-)! Jak podotkla jedna naše farnice – nikdy jsme žádnou akci nezačali připravovat s takovým předstihem;-)…

Čili končím článek parafrází přání, kterým končívá židovská pesachová večeře: „Příští rok v Poříčí nad Sázavou!”