Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Fotografie z bohoslužby Velkého pátku: Památka umučení Páně 10.4.2020.