Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

7. dubna 2020 – Úterý Svatého týdne

Iz 49, 1-6; Žalm 71, 1-6

Ochranná ruka. Druhá píseň o Hospodinově Služebníku.

Včera jsme malého synovečka, kterému je půldruhého roku, s babičkou zkoušeli přivést k malému bicyklu, který dostal už s předstihem, inu příbuzní mají radost a starají se o nejmenšího : ) Dětské kolo je ještě bez šlapek, spíše tedy odrážedlo, ale už s pneumatikami a sedátkem a černými gumovými držadly. Konstrukce je sytě červená a pneumatiky nové černočerné, na ten věk dítěte asi trochu více outdoor (tracking), než je asi obvyklé. Srdce rodiče a příbuzných zaplesá. Ale nemusí tomu tak být u malého chlapečka, který sice hrdě objevuje svět, ale z takového červeného kola s černými pneumatikami jako uhel se najednou může vyklubat zlý obr. Strach a moldánky upozorňují na něco nebezpečného. Ale co je záměrem těchto řádků, teprve nyní přichází. Chvíle, která se nezapomíná a je poučením pro nás, dospěláky, od dítěte, které ještě neumí mluvit. Dětská ručka rychle našla dlaň dospělého a držela se, seč mohla…, a přitom klučina pořád upozorňuje na jisté nebezpečí, které v tom pokoji s ostatními hračkami ten červenočerný předmět znamená… Teď už víme, milí farníci, co znamená, když nás rodiče vzali za ruku např. při přecházení silnice. Ale tehdy? Prostě jsme cítili, že jsme v bezpečí. Ale víme také, co znamená, když dítě samo hledá a bere za ruku rodiče. A když ji najde! Božský rozměr bezpečí, nevyjádřitelný pocit jistoty. Ta velká ruka dospělého se dovede uzpůsobit a jemně přijmout malou dlaň dětskou, aby ji citlivě stiskla, nikoli drtila… Takový je Bůh, milí farníci, v kterého jsme uvěřili! Pro takovou víru stojí za to vydržet vše a prosit o sílu, aby se tak stalo. Víme, co znamená takové gesto podané ruky. Víme, že jí můžeme vyjádřit sounáležitost, ale můžeme jí i zradit (srov. Jan 13, 21-22). Hospodinův Služebník v dnešním čtení vyjadřuje vděčnost za Boží (otcovskou) blízkost, a ještě dříve za mateřské lůno zrození. „Ve stínu své ruky mě ukryl“ (Iz 49, 2). I Ježíš byl dítětem, i Spasitel světa jistě tolikrát jako chlapec upadl, třeba si i rozbil koleno… Marie, jeho matka a Josef, jejich ochránce, zajisté věděli, co je v takovou chvíli třeba… Ano, to je náš Pán a Vykupitel, kterého nám Otec dal. Takový je Bůh, pro kterého jsme dětmi, jsme v jeho rodině, církvi. Pro každého je Otcem a Matkou…

Všímejme si takových ochranných dlaní, Bůh je má vždy pro nás připravené. Jsou to nepatrné chvíle, které se nám v mysli jako obraz dokreslí možná až druhý den… Ale to je krása a dobrodružství naší víry a obdivuhodný záměr Stvořitelův.

+ P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti