Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

8. dubna 2020 – Středa Svatého týdne

Iz 50, 4-9

Otevřený sluch.

Každé ráno probouzí rodiče děti, aby vstávaly do školy. Poslední měsíce se vstávání do školy znatelně proměnilo. Pro rodiče je to veliká změna někdy i beroucí poslední síly. Každý se vyrovnáváme s prodlouženou nouzovou situací, jak můžeme. Ve Třetí písni o Hospodinově Služebníku dnes čteme: „Každé ráno mi probouzí sluch“ (Iz 50, 4). Vnímáme jistě každý den jako dar. O to více nás k tomu vede naše srdce v této podivné době. Starozákonní předobraz Mesiáše v Hospodinově Služebníku ukazuje na pokoru a trpělivost Syna Božího. „Necouvl nazpět“ (Iz 50, 5). Tolik zkušeností máme s rozhodováním, zda pokračovat. Ale, není jiné cesty. Prostě, situace je taková. V tu chvíli vzpomeňme na Krista, který ve smyslu dnešního biblického čtení každý den naslouchá a nechává probouzet svůj sluch, aby byl dobrým učedníkem… Každé ráno tedy nechme probouzet svůj sluch, tak jako budí rodiče sluch svých dětí ke vzdělávání a životu v rodině a vztazích. Ano, někdy je třeba zvláště malým dětem mnohé s rozumem zdůraznit. Ale tak to koná i Bůh ve svém slově, které musí být mnohdy plné důrazných varování. Vděčnost a otevřený sluch i v této nelehké době, to je velký poklad každého křesťana, i kdybychom chtěli po ránu třeba ještě pospat…, pokud to jde.

Požehnaný střed Svatého týdne

+ P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti