Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

9. dubna 2020 – Čtvrtek Svatého týdne

Obětovaný Beránek nás vyrval ze smrti k životu.

„Kristus je ten, který nás vyrval z otroctví ke svobodě, z temnoty ke světlu, ze smrti k životu, z tyranie k věčnému království. […] Kristus je ten, který v mnoha mnoho vytrpěl: v Ábelovi byl zavražděn, v Izákovi mu byly svázány nohy, v Jakubovi musel pobývat v cizině, v Josefovi byl prodán, v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi zabit, v Davidovi pronásledován, v prorocích zneuctěn. Kristus je ten, který se v Panně stal člověkem, který byl pověšen na dřevo a pohřben do země, který vstal z mrtvých a vystoupil do výšin nebes“ (úryvek z velikonoční homilie biskupa Melitona ze Sard, zemřel kolem r. 180, je považován za prvního, kdo sestavil kánon Starozákonních spisů).

Dnes večer vstupujeme do tajemství znovuzrození člověka, které se připravovalo po tisíciletí putování Izraele. I my můžeme přidat své dnešní: Kristus je ten, kdo s námi prožívá čas nejistoty a odloučení. Sám je dnes v Getsemanech okusí. Vše je v rukou Otce. I to si potřebujeme s Ježíšem dnes uvědomit. Je to vůle Otce, ta ať se stane.

Požehnaná vstup do Svatého třídenní! + P. Václav