Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

15. dubna 2020 – Středa v oktávu velikonočním

Lk 24, 13-35

Cesta z Jeruzaléma.

Naše město bylo (zatím) uchráněno úplného uzavření, absolutní karantény (své si v tomto ohledu zažili v Litovli, Uničově a okolí…). Každopádně se můžeme vydat na pomyslnou cestu z biblického Jeruzaléma. „Ještě ten den“ (Lk 24, 13), píše evangelista Lukáš. Stále prožíváme velikonoční Oktáv, osm dní slavíme den Zmrtvýchvstalého. Liturgicky tedy stále „dnes“ Ježíš vstal z mrtvých. Ráno při naší konventní mši svaté (myslíme na vás) zpíváme Gloria (v pondělí, středu a pátek také sekvenci). „Udělej to ještě dnes“ slyšíme od rodičů, oni vědí, proč to říkají, aby nevyprchalo nadšení dítěte, nebo motivace, rozhodnutí, nálada, chuť… Později? Nikoli. Žijme přítomností a velikonoční silou Krista dárce života. To zvláštním způsobem zažili učedníci cestou do Emauz. Vydali se z města, kde se stalo to všechno, o čem celý Jeruzalém hovořil. A přeci se najde někdo, kdo neví, co se stalo? Jako kdyby se k nám připojil někdo, kdo neví, co se ve světě děje, v naší zemi, městě… Neví, že je pandemie? Jsme najednou přinuceni vysvětlit, sdělit, předat informaci a všechny souvislosti. V případě velikonoční oběti Ježíšovy to nebude jen pouhá informace, ale prožitek. Cesta z města Jeruzaléma nás učí formulovat událost spásy naší i všeho lidstva. Vyslovená zvěst o vzkříšeném Ježíši v nás tvoří novou víru, vyslovená víra v nás prohlubuje lásku, láska dává rozkvést naději. Nepotřebujeme na „našich cestách z měst“ takovou zkušenost? Bůh sám nás odmění za to, že s ním máme trpělivost. Jako měli učedníci trpělivost s tím podivným pocestným. Tato odměna se vztahuje i na naši trpělivost s níž si necháváme vysvětlit, proč se vše stalo. Tato oboustranná trpělivost – naše a Boží – vede k výsledku: oboustrannému pozvání k hostině. Při lámání chleba učedníci poznali, kdo to je! Je to On! Počítejme ale i s tím, že takový prožitek s Ježíšem nemusí trvat dlouho, ale důležitá je jeho intenzita. Učedníkům doslova hořelo srdce (srov. Lk 24, 32), když Ježíš vše vysvětloval. Chtěli, aby s nimi zůstal, ještě dnes…

Buďme pozorní k onomu „dnes,“ může se k nám v našich rozmluvách o tom, co se o Velikonocích stalo a co se děje kolem nás, připojit sám Zmrtvýchvstalý.

+ P. Václav

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti