Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatovojtěšská vigilie

Zveme Vás k večernímu rozjímání se sv. Vojtěchem, tzv. Svatovojtěšskou vigilii. Svatý Vojtěch je s břevnovským klášterem úzce spjat, vždyť jej v roce 993 založil. Rozjímání obsahuje vyprávění o sv. Vojtěchovi z jeho života, písně, promluvu, báseň, varhanní hudbu doprovázenou houslemi, modlitby a závěrečné požehnání.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Středa 22. dubna 2020