Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všechny bohoslužby Svatého týdne se konají bez účasti veřejnosti.

Obřady budou přenášeny on-line obvyklým způsobem (vizte odkazy na webu farnosti a kláštera).

 

Květná neděle – 5. dubna

9.00 neveřejná mše svatá s žehnáním ratolestí.

Požehnané ratolesti budou k dispozici po bohoslužbě před bazilikou (za deště v bazilice) v obvyklý čas 10.00–11.30. Pro Květnou neděli i pro následující neděle upravujeme večerní čas otevření baziliky podle časů všednodenních na 17.30–19.00.

 

 

Triduum – Svaté třídenní

Věřící se mají připojit – pokud mají možnost – přes internetové vysílání ke slavení v místním farním společenství právě v hodinu, kdy kněz (řeholní komunita) slaví obřady Tridua. K prožití Tridua NEPATŘÍ sledování bohoslužeb ze záznamu.

 

Zelený čtvrtek – 9. dubna

Bazilika je po celý den uzavřená.

18.00 neveřejná mše svatá na památku Večeře Páně.

19.00–22.00 bazilika otevřena ke svatému přijímání a k adoraci s ohledem na max. povolený počet účastníků do 10 osob. V tuto dobu je možnost přijetí svátosti smíření.

 

Velký pátek – 10. dubna

Bazilika je po celý den uzavřená.

15.00 neveřejné Velkopáteční obřady Podle dekretů vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti je do letošních velkopátečních přímluv zařazena jedenáctá přímluva „Za lidi stižené pandemií.“

16.00–19.00 bazilika bude otevřena k uctění kříže pokleknutím jednotlivě s dodržovanými rozestupy, ke svatému přijímání a k adoraci s ohledem na povolený počet účastníků do 10 osob. V tuto dobu se nezpovídá.

 

Bílá sobota – 11. dubna

Obřady katechumenátu jsou odloženy na dobu, kdy bude možné slavení iniciačních svátostí. V pražské arcidiecézi byl stanoven termín slavení iniciačních svátostí na Svatodušní vigilii; skončí-li nouzová opatření, má být vigilie prožita za účasti celé farnosti při slavnostní liturgii.

8.00–11.00 bazilika otevřena k adoraci s ohledem na povolený počet účastníků do 10 osob.

V tuto dobu (v tento den) je možnost POUZE přijetí svátosti smíření.

20.30 neveřejná Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 12. dubna

Dopolední pořad nouzového slavení svátostí zůstává nezměněn, večerní otevření baziliky je nově v rozsahu 17.30–19.00. Obvyklý obřad žehnání pokrmů mohou věřící vykonat doma (vizte text zveřejněný až v příštím týdnu).

Nenoste žádné pokrmy k požehnání do baziliky ani do areálu kláštera!

9.00 neveřejná mše svatá

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti