Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“
Tablo vytvořené z došlých fotografií rozsvícených svící v našich oknech při Velikonoční Vigilii zdobí naší basiliku. Alespoň tímto odkazem můžeme být přítomni v chrámu Božím. Všem děkujeme!
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha