Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“
Tablo vytvořené z došlých fotografií rozsvícených svící v našich oknech při Velikonoční Vigilii zdobí naší basiliku. Alespoň tímto odkazem můžeme být přítomni v chrámu Božím. Všem děkujeme!