Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tento den si připomínáme Ježíšovo umučení a smrt. Kdybychom se sešli v kostele, měly by naše obřady tři hlavní části: bohoslužbu slova se čtením pašijí a velkými přímluvami, uctívání kříže a svaté přijímání.

V kostele budeme dnes „za zavřenými dveřmi” slavit všechny části Velkopátečních obřadů běžným způsobem. Příchod k oltáři v tichu, jeho uctění v kleče. Bohoslužba slova. Uctívání kříže – kříž bude nesen prázdným kostelem před oltář, kde bude postaven k uctění jednoduchým pokleknutím nebo úklonou. Svaté přijímání začíná přípravou oltáře, přinesením Eucharistie z bočního oltáře. Po svatém přijímání je oltář opět obnažen a Eucharistie uložena do „Božího hrobu“ na bočním oltáři. Po modlitbě odchod přisluhujících do sakristie v tichu.

Jak prožít tento den v domácím prostředí? Podněty můžeme najít ve videu Radka Tichého (viz článek „Jak uchopit letošní slavení Velikonoc?”). A tady je pár dalších odkazů pro inspiraci:

Velikonoce v rodině – textový průvodce: https://www.katyd.cz/files/files/2020/14/Final%20KT_14-komplet.pdf 4. strana Katolického týdeníku

Velikonoce v rodině – scénář domácí liturgie: http://www.liturgie.cz/shared/clanky/507/Velikonoce-domaci-liturgie-ADO.pdf

Pašije: text pašijí podle rolí – např.: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/pasije-podle-jana

Velké přímluvy:

      1. Za lidi stižené pandemií

Modleme se k Bohu,

který léčí i nejhlubší lidské nemoci,

za lidi stižené nynější pandemií. *

Kéž uzdraví nemocné,

milosrdně k sobě přijme zemřelé. *

Kéž odmění a povzbudí obětavé,

utěší smutné i bezradné *

a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla

řešit to, co nás tíží.

Chvíle tiché modlitby.

Potom kněz říká:

Všemohoucí, věčný Bože,

tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví.

Vyslyš naše prosby,

očisti nás jako kdysi Námana

a svou milostí proměň tuto krizi

v čas příhodný pro obrácení.

Skrze Krista, našeho Pána. O. Amen.

 

 

  • Jak se přimlouvat s dětmi? Můžeme si třeba sednout na zem, zapálit svíčku a za každou oblast přímluv položit do středu nějaký symbol, který by charakterizoval danou oblast. Velmi pěkně graficky jsou přímluvy zpracovány ve Velikonočních misálcích Marie Nedbalové.

Modlitba křížové cesty:

  • modlitba křížové cesty s dětmi: pod následujícím odkazem najdete různé texty pro křížové cesty s dětmi: https://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/liturgicky-rok/postni-doba/krizove-cesty/. Děti se mohou aktivně zapojit třeba tím, že přinesou nějaký symbol, který s daným zastavením souvisí (viz „Symboly k zastavením křížové cesty“ v odkazu). Pokud byste chtěli doprovodit křížovou cestu obrazy jednotlivých zastavení, tady jsou nějaké tipy:

http://www.mojeduha.cz/soubor/13/2013_farnost/krizova_cesta.pdf

http://www.vsechsvatych.cz/blog/

http://www.mojeduha.cz/soubor/14/2014_farnost/cbKC.pdf

          A jeden text křížové cesty s „koronavirovou“ tematikou: http://mojeduha.cz/clanky/vir_kc

  • křížová cesta v přírodě: V minulých letech bylo zvykem, že se jedna skupina rodin s dětmi chodila v dopoledních hodinách modlit křížovou cestu do přírody – na Petřín. Tam ale hrozí větší srocení davů. Jednu rodinu tedy napadlo, že bychom to mohli přesunout do naší klášterní zahrady. V aleji za Vojtěškou směrem ke hřbitovní zdi budou v pátek ráno instalována jednotlivá zastavení k soukromé/rodinné modlitbě. Aby se nás tam nesešlo nežádoucí množství najednou, najdete v následujícím odkazu tabulku, do které se můžete zapisovat do časů po 15 minutách: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15XwnWCn7r8MOwAMotvOOtNaFpzLpMu7HRUvpJ_f1H2o/edit?usp=sharing

Hluboké prožití Velkého pátku!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha