Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Třetí den Tridua je zároveň prvním dnem nového života. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Je stále za co děkovat, dnes za tento radostný den Páně. První ze všech nedělí, ze všech ostatních dnů po sobotě…

Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim (Lk 24, 15)