Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Farní putování „Po blízkých stopách sv. Vojtěcha” do rodných končin P. Václava k 10. výročí jeho kněžství.

Sobota 19. září 2020

Bříství – Libice nad Cidlinou – Poděbrady

Milí farníci,

v roce mého kulatého kněžství si vás dovoluji pozvat do rodných končin, do míst, kde jsem vyrůstal a kde se začal formovat můj vztah k církvi. Je to především kostel Povýšení sv. Kříže v Poděbradech, kde jsem přijal první svaté přijímání. Jak to bylo s mým křtem? To se dozvíte až v poutní den… V Poděbradech začala také má služba u oltáře. A tak vrcholem pouti bude, dá-li Pán, mše svatá v Poděbradech ve 14.00. Ale před tím navštívíme rodiště sv. Vojtěcha na Libici a také úchvatný kostel v obci Bříství, kudy údajně měl sv. Vojtěch procházet. Společné setkání je hlavní motivací našeho putování. Pouť jsme chtěli vyhlásit v dubnu, ale situace to nedovolila.

K takovému putování patří také společná cesta autobusem, ale samozřejmě je možné volit i individuální dopravu. V každém případě je se přihlásit, abychom věděli, kolik nás bude, ano, i když se budete chtít zúčastnit jen části našeho putování.

Je třeba se přihlásit buď písemně nebo elektronicky do konce června. Cesta poutním autobusem bude stát dospělého 200Kč, dítě 150Kč. Přihlášky je možné vyplňovat elektronicky (odkaz PŘIHLÁŠKA_PODĚBRADY ) nebo písemně (jsou k dispozici vzadu v kostele) a odevzdávat v sakristii. Stejně tak je možné platit převodem (na účet 2000078173/2010 u Fio banky s poznámkou „Farní putování” + Vaše jméno) nebo přímo v sakristii, pokud zvolíte cestu autobusem.

 

Program našeho putování

8.00 odjezd – parkoviště před klášterem
9.00 příjezd Bříství – prohlídka kostela
9.40 odjezd

technická zastávka (WC) na benzince OMV (Vrbová Lhota)

10.30 příjezd Libice nad Cidlinou – (kostel) prohlídka kostela, setkání s místní rodinou, která se stará o kostel a o liturgickou hudbu, krátká modlitba, zpěv… /možnost vlakem přijet do Libice a připojit se/
11.00 (dle počasí) přesun pěšky na Hradiště (kdo by chtěl autobusem) autobus se každopádně přemístí na náves před Obecní úřad (nejblíže hradišti).
11.15 příchod na hradiště – krátké slovo, hra pro děti
11.45 odjezd z návsi před Obecním úřadem
11.55 příjezd do Poděbrad, oběd: 1. organizovaný (domluvena místnost pro stravu z vlastních zásob na faře + WC), 2. oběd individuální
14.00 kostel Povýšení sv. Kříže – hlavní část programu /možnosti příjezdu vlaků do Poděbrad, možnosti odjezdu vlaků do Prahy/

Cíl putování:
1. Mše svatá
2. setkání s místním panem farářem P. Petrem Kubantem, krátká prohlídka kostela
3. společné agapé (dle počasí) zahrada fary je poměrně velká, případně farní místnost (měli bychom přivést něco ke kávě a čaji – což busem bude možné)
cca 16.30 osobní volno (Polabské muzeum /hned u kostela/, zámek, náměstí, Muzeum kostek, Lázeňský park, kolonáda, možnost načepovat točenou (!) Poděbradku – zřídla: za kostelem, Riegrovo náměstí, kolonáda, u nádraží).
18.00 odjezd do Prahy.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha