Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jednoduchým způsobem. K bohoslužbám si bereme vždy zpěvník a pak jej opět ukládáme zpět do zásobníku. U vchodu bude vždy zásobník se zpěvníky v počtu 100ks. Jestliže zásobník bude prázdný, pak je kostel „naplněn“ (zpěvník si neberou ministranti, schola/sbor, varhaník…). Po mši svaté vždy vracejme zpěvník do zásobníku, nenechávejme jej v lavici, je to „vstupenka“ pro ostatní na další bohoslužbu. Proto také umožněme včasný začátek mše následující. Děkujeme za trpělivost.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha