Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je osazeno 169 kamenů! Výška hlavní části domu je vyzděna (vchod a zadní okno), zbývá vystavět „horní místnost“ (levá strana domu), o které uslyšíme v 1. čtení této neděle.