Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

8. května 2020 – Pátek po 4. neděli velikonoční

Jan 14, 1 – 6

Bezpečí domova.

Dnes nám liturgie přináší první polovinu úryvku evangelia, který uslyšíme v neděli (srov. Jan 14, 1 – 12). Jistě, každý dnes nepohrdne slovy útěchy. Rozechvění je signálem nějaké vážné situace. Rozlišujeme dvojí chvění srdce: strachem a láskou. Ježíš nás povzbuzuje k tomu, abychom neměli strach. V jeho pojetí života se není čeho bát. Strachů si dovedeme sami vytvořit bezpočet. A současná situace může v tomto jen přitížit. Ježíš upozorňuje, že dává oprávněný důvod k odvaze víry, protože máme ještě jiný domov, než tento život (než naše pozemská obydlí). Tedy i ti, kdo zde na zemi strádají (i ti, kdo jsou fakticky bez domova), mají naději, mají přesto šanci na domov u Otce, kde je mnoho příbytků (srov. Jan 14, 2). To si můžeme zvláště uvědomit dnes, kdy si připomínáme konec války před 75lety. Náš pozemský domov (život) i příbytek (bydliště) jsou předchutí domova v nebi. Tedy dvě myšlenky pro dnešní den: 1. vědomí, že chvění našeho srdce může být i pozitivní, a tolikrát jsme ho už zažili. 2. křehkost našeho pozemského obydlí neznamená obavy, ale jistotu, která je u Otce v nebi.

Požehnaný den plný odvahy věřit Pánu. + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha