Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

12. května 2020 – Svátek Výročí posvěcení katedrály

Jan 14, 27-31a

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla.

Není snadný návrat ke školní výuce, někteří rodiče už jsou dost unavení a touží po návratu dětí do škol. Není to lehký čas ani pro pedagogy všech úrovní, podobně touží po návratu k běžné praxi, k návratu za katedru. V normálních podmínkách každý učitel potřebuje mít fyzický kontakt s žáky, potřebuje být slyšen, potřebuje sledovat reakce studentů. Školní katedry jsou vyvýšená místa, odkud učitel vede vzdělávání svých svěřenců. Řecké slovo katedra překládáme jako stolec, křeslo, trůn. Označuje místo, z něhož pověřený vykonává své poslání. Nástupci apoštolů, biskupové jsou pověřeni k vedení svého lidu. Symbolem tohoto jejich pověření je konkrétní místo, katedra, ta stojí v kostele, který se nazývá katedrála a je místem jednoty Božího lidu kolem svého biskupa. Tedy ecclesia cathedralis (katedrální kostel, katedrální církev – církev shromážděná kolem katedry), katedrála je společným domem Božím všech na určitém území, v diecézi. Jako slavíme posvěcení naší baziliky, tak slavíme i Výročí posvěcení naší katedrály. Ještě více si můžeme uvědomit tento rozměr církve při naší společné aktivitě ve farnosti, při stavbě symbolického domu církve v našem kostele. Každý kvádr a kámen není jen součástí našeho lokálního domu, církve, ale patří i do větší stavby, do rodiny pražské arcidiecéze. I my jsme součástí stavby (kameny) pražské katedrály… Jsme živými kameny duchovního chrámu celé diecéze. Dílo našich předků zhmotněné v naší katedrále oslavuje Boží velikost a zároveň blízkost. Dnes si můžeme uvědomit vděčnost za naši domovinu, rodinu církve, do které patříme. Každé naše lidské dílo ať je chválou Boží (srov. Žalm 145, 12-13) i v nejistých dobách…

Ježíš nám dnes zanechává svůj pokoj (srov. Jan 14, 27). Přeji nám přes veškeré únavné úsilí v našich domovech pokoj Kristův. + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti