Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

15. května 2020 – Pátek po 5. neděli velikonoční, památka sv. Bonifáce, patrona kláštera

Sk 15, 22 – 31; Žalm 57, 8−9.10−12

Defragmentace disku.

Všichni, kdo pamatujeme starší počítače, máme zkušenosti z tzv. defragmentací disku. Tento pravidelný úkon šetřil paměť počítače tak, že výsledkem byla kvalitnější práce s PC. Mohli bychom to přirovnat k úklidu skříně, která slouží jako knihovna, aby knihovna mohla být plně využita, musí být tisky srovnány. Také občas potřebujeme jakousi defragmentaci našeho života, protože mnohé je v něm nesrovnané a místa už moc nezbývá… K takovému duchovnímu urovnání poslouží dnešní Biblické texty. V Kronice církve – Skutcích apoštolů – čteme o aplikaci nové náboženské praxe, která vychází z evangelia, nikoli už pouze z Tóry. „Rozhodl Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí“ (Sk 15, 28). Smyslem závěrů Jeruzalémského sněmu je otevřít cestu pohanům k přijetí křesťanství. Otevřenost Duchu svatému znamená dát Bohu šanci urovnat vše zmatečné a nepřehledné v našem životě. Odstranit fragmenty, které brání dobrému fungování našich charismat, darů od Boha k životu v tomto čase, místě, rodině, církvi a světě. Nechat Bohem urovnat to, co brání v realizaci stávajících darů a přijetí darů nových, nových výzev této složité doby. Nezatěžujme se zbytečně přílišným hledáním problémů. Nechme působit Ducha. On je ten Přímluvce, kterého nám Ježíš pošle, už za 16 dní.

Požehnaný den na přímluvu svatého mučedníka Bonifáce, patrona našeho kláštera. + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha