Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

16. května 2020 – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Řím 8, 31b-39

Nic nás neodloučí od lásky Boží, tedy od lásky Kristovy.

Je otázka, zda období před pandemií bude mít jednou své historické zařazení, zda jsme opravdu uzavřeli jednu epochu počátku 21. století, ale na to je příliš brzy. Tehdy, před koronavirem, jsme si nedovedli představit odloučenost v podobě domácí karantény, natož v podobě uzavřených hranic. Sociální odloučenost znamená (znamenala) velkou zkušenost. Například snoubenci připravující se na svatbu prožili nečekanou zkoušku v přípravě na manželství. V minulých týdnech jsme tedy zažili odloučenost jako nikdy před tím. Křesťan umí nalézat ve všem podněty k osobními růstu. Dnešní den – svátek našeho zemského patrona a biblické texty – je příležitostí k dalšímu podnětu, k dalšímu ujištění, že jsme na správné cestě. V každé situaci je Bůh s námi, věříme-li v to. „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 8, 31b). Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy (srov. Řím 8, 35). Není to abstraktní láska nějakého božstva. Je to dotýkaná láska Ježíšova, Syna Božího (srov. např. Mt 8, 15; Mk 8, 22; Jan 20, 27). Doteky Ježíšovy lásky. Zvláště si připomeňme velikonoční „dotek,“ o kterém hovoří poslední z nabízených míst v evangeliu – nakonec tedy neuskutečněný dotek apoštola Tomáše. Taková je láska Kristova, je nerozlučitelná, fyzický kontakt není nezbytný pro to, abychom pocítili blízkost Boží, abychom prožili, že nejsme odloučeni od lásky Kristovy a nic toto spojení nezničí.

Prožijme dnešní den v tomto vědomí neodlučitelnosti. + P. Václav