Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Pátek: první v měsíci červnu, po večerní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti k adoraci asi do 20.30.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice.

Čtvrtek 11. června 2020: slavnost Těla a Krve Páně – v naší farnosti s moderovanou adorací po večerní mši svaté, do které se zapojí i děti naší farnosti.

V pátek 12. června 2020 se uskuteční Noc kostelů. Prosíme dobrovolníky o pomoc při dozoru v kostele, ještě je třeba obsadit 4 služby mezi 19.00−22.00. Děkujeme za pomoc.

Stavba našeho symbolického domu církve (z papírových kvádrů) je dokončena. Díky všem, kdo jste se zapojili! Chceme si uvědomit, že jsme živými kameny duchovní stavby našeho společenství církve. Je to jakési resumé letošní doby velikonoční, kdy jsme ještě o Velikonocích nevěděli, kdy budou moci být společné bohoslužby. Dům je postaven z 322 kamenů a bylo na něj užito 380g lepidla.

Zveme na společné farní putování „Po blízkých stopách sv. Vojtěcha“ do rodných končin P. Václava k 10. výročí jeho kněžství. Pouť se uskuteční v sobotu 19. září 2020. Cílem cesty je celodenní společné setkání a mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Poděbradech ve 14.00. Cestou do Poděbrad navštívíme Bříství a Libici nad Cidlinou (s programem pro děti). Pouť je naplánována společně autobusem nebo po vlastní ose. Každopádně je třeba se přihlásit buď písemně nebo elektronicky do konce června. Cesta poutním autobusem bude stát dospělého 200Kč, dítě 150Kč. Přihlášky je možné vyplňovat elektronicky nebo písemně a odevzdávat v sakristii. Stejně tak je možné platit převodem na účet nebo přímo v sakristii, pokud zvolíte cestu autobusem. Pouť byla naplánována ještě před pandemií a měla být původně vyhlášena během měsíce dubna.

Parkování před areálem kláštera: Konečně jsme docílili regulace parkování před klášterem. Nyní je parkování na tři hodiny zdarma, tzn. že po příjezdu umístíme na viditelné místo za oknem auta ceduli s časem zaparkování.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha