Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí „stavitelé”, začínáme stavět (viz https://www.farnost-brevnov.cz/2020/04/stavme-spolecny-dum/ )! Dnešní evangelium vypráví o Ježíšově setkání s dvěma učedníky na cestě do Emaus (Lk 24, 13 – 35).

 

ÚKOL A ÚVAHA NA TENTO TÝDEN:

  • starší: Učedníci nejprve zmrtvýchvstalého Mistra nepoznali. Musel jim nejprve o sobě vyprávět a pak s nimi „lámat chléb“. Poznal bys Ježíše ty? Jak podle tebe vypadá? Podle jakých slov bys ho poznal? Co by ti měl říct, co bys od něj chtěl nebo potřeboval slyšet? Mám tě rád? Neboj se? Jsem s tebou? Napiš ta slova na svůj kámen!
  • mladší: Učedníci poznali, že je to Pán Ježíš, když si spolu sedli ke stolu a „lámali chléb“. Bylo jim spolu dobře. Nakresli své oblíbené jídlo!

RADOSTNOU DOBU VELIKONOČNÍ!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha