Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí stavitelé, stavba pokračuje!

ÚKOL A ÚVAHA NA TENTO TÝDEN:

  • starší: Pán Ježíš mi dnes říká, že se nemusím bát. Je něco, z čeho mám strach? S důvěrou mu to svěřím!
  • mladší: V Božím domě je dost místa pro všechny. Nakreslím, s kým chci být v jednom domě!

RADOSTNOU DOBU VELIKONOČNÍ!