Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí stavitelé, máme před sebou posledních pár dní, stavba – a především naše příprava na slavení letnic – FINIŠUJE! Aby byla naše stavba kompletní, ještě pár „kamenů” potřebujeme – nepolevujme ve výrobě:-)! Čas máme do pátku 29.5. – ale čím dřív kámen dodáte, tím lépe, ať je čas na dohotovení stavby!

V dnešním evangelijním úryvku se Pán Ježíš modlí, modlí se za své učedníky, za nás.

 

ÚKOL A ÚVAHA NA TENTO TÝDEN:

  • starší: Ježíš se za mě modlí ke svému Otci! O co pro mě prosí? Co pro mě u Otce vyprošuje?
  • mladší: Pán Ježíš se modlí i za mě. Za koho se modlím, prosím nebo děkuji já?

… A kdo zpívá, dvakrát se modlí😊! Jaká je vaše oblíbená „zbožná“ píseň? Napište její název (slova nebo třeba i notový zápis) na svůj „kámen“.