Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pořad bohoslužeb u sv. Markéty od 11. května 2020 včetně:

Pondělí až sobota: 7.00, 18.00 (v sobotu mše svatá v 18.00 s nedělní platností).

Neděle: 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 17.30, 18.30. Využijme všech časů bohoslužeb tak, abychom dodrželi povolený počet 100 osob. Jak docílíme počtu 100 osob v kostele? Jednoduše, vycházejíc z naší běžné liturgické praxe. K bohoslužbám si bereme vždy zpěvník a pak jej opět ukládáme zpět do zásobníku. U vchodu bude vždy zásobník se zpěvníky v počtu 100ks. Jestliže zásobník bude prázdný, pak je kostel „naplněn“ (zpěvník si neberou ministranti, schola/sbor, varhaník…). Po mši svaté vždy vracejme zpěvník do zásobníku, nenechávejme jej v lavici, je to „vstupenka“ pro ostatní na další bohoslužbu. Proto také umožněme včasný začátek mše následující. Děkujeme za trpělivost. Veškeré další podrobnosti k bohoslužbám jsou ve zvláštní zprávě v našich informačních prostředcích. Tištěná forma je k dispozici vzadu na stolech.

Středa: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Vstupujeme do vrcholného velikonočního období, je to čas tzv. Svatodušní novény. Každý večer se budeme setkávat společně zde v bazilice k modlitbě, zpěvům, meditaci vždy ve 20.00. Letošní novénou nás bude provázet život sv. Jana Sarkandra, připomínáme si 400 let od jeho mučednické smrti. Po vzoru apoštolů a Matky Boží chceme setrvávat na modlitbách po devět dnů i my, tedy od 21. do 29. května 2020 ve 20.00 v bazilice.

Neděle: Den modliteb za sdělovací prostředky.

Protože jsme nemohli slavit společně velikonoční vigilii, naši biskupové rozhodli, že společně prožijeme vigilii Svatodušní i se křty dospělých. Proto přijměte pozvání na předvečer Letnic, vigilie bude mít podobný liturgický ráz jako vigilie velikonoční. U sv. Markéty Svatodušní vigilie se křty dvou dospělých katechumenů začne ve 20.00.

Zdárně pokračuje i stavba našeho domu z papírových kvádrů uvnitř kostela. Je to aktivita, kterou se připravujeme na Letnice. Chceme si uvědomit, že jsme živými kameny duchovní stavby našeho společenství církve. Tohoto společného díla zaměřeného primárně na děti se může účastnit každý, kdo má chuť se do stavby zapojit. Pokračujeme tedy dále ve stavbě, je osazeno již 83 kamenů. Šablony dalších kvádrů si můžeme opět vzít a přinést další neděli se splněnými úkoly.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha