Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY

Podle usnesení vlády ČR ze 30. 4. je možné od 11. května 2020 konat veřejné bohoslužby s účastí do 100 osob. Odvoláváme zrušení bohoslužeb s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty. Bohoslužby z baziliky svaté Markéty již nebudou přenášeny on-line na webu břevnovské farnosti. Život farnosti zůstává nadále v omezeném režimu; některé části farních prostor spojených s kostelem zůstávají uzavřeny. Dispenz od povinné účasti na nedělní mši zůstává v platnosti.

 

Od 11. května 2020 včetně budou bohoslužby v bazilice sv. Markéty veřejně přístupné za těchto podmínek:

– vstup do prostoru kostela pouze s rouškou;

– při vstupu do kostela je k dispozici dezinfekce; každý den je také prováděna dezinfekce kontaktních míst v kostele;

– v kropenkách není svěcená voda, kropenek se nedotýkáme;

– v kostele je nutné dodržovat potřebné rozestupy, s výjimkou členů rodiny nebo jinak propojených osob;

– při Pozdravení pokoje si nepodáváme ruce, ale smysl úkonu vyjádříme očním kontaktem, slovem, úklonou hlavy.

 

Přijímání Eucharistie

Eucharistii přijímáme pouze na ruku následujícím způsobem:

– k oltáři (nebo k místu, kde se Eucharistie podává) přistupujeme pouze v jedné řadě, dodržujeme vhodné rozestupy;

– nejprve přijmeme od podávajícího Eucharistii na ruku, která není naší dominantní (praváci nastavují dlaň levé ruky a naopak), odstoupíme stranou, dominantní rukou sejmeme roušku a přijmeme Eucharistii, opět nasadíme roušku a odcházíme na místo;

– Eucharistie pro věřící, kteří mají bezlepkovou dietu, je připravena, je nutné se předem o přijetí v sakristii přihlásit.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V BAZILICE SV. MARKÉTY od 11. května 2020 až do odvolání:

všední dny  

pondělí až pátek: 7.00, 18.00  sobota ráno: 7.00

mše svaté s nedělní platností 

sobota: 18.00

neděle: 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 17.30, 18.30

Vzhledem ke stanovenému limitu počtu osob (100) v kostele prosíme, abyste využili všechny výše uvedené bohoslužby. Také prosíme, abyste se po mši svaté v kostele nezdržovali a umožnili tak plynulý začátek bohoslužby následující. V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky!

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY od 11. května 2020 až do odvolání:

všední dny: vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou

neděle: 7.00−8.00, 17.30−18.30

Konání křtů, svateb a pohřbů je i nadále nutné projednat osobně s knězem.

Informace o bohoslužbách v břevnovské bazilice najdete na www.farnost-brevnov.cz. Informace o bohoslužbách v kostele na Bílé Hoře

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha