Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je neděle večer 10. května 2020, nastala chvíle, na kterou jsme se dlouho těšili. Opět můžeme připravit kostel ke společnému slavení. Bohu díky! Symbolické je zprovoznění celé ozvučovací aparatury, která z akustických důvodů musela být při on-line přenosech vypnuta. Kabel internetového signálu uložíme ke spánku, doufáme s jistou opatrností, že k velmi hlubokému… : )

Díky všem, kdo pomáhali s on-line přenosy! Díky všem, kdo toto propojení společenství umožnili!

Požehnaný pro nás tedy radostnější 5. týden velikonoční

P. Václav