Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste pomohli s realizací Noci kostelů v naší farnosti. Bez dobrovolníků tento evangelizační projekt není možný.

Pondělí: památka sv. Víta, mučedníka.

Úterý: v 19.00 se koná koncert z cyklu Břevnovská nocturna, večer je nazvaný Operetní perličky, tentokráte mimořádně na nádvoří prelatury kláštera.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle: po mši svaté v 10.30 se uskuteční za Vojtěškou farní piknik na závěr školního roku. Pokrmy z vlastních zásob, pití bude zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do farní chodby a nových farních prostor.

V neděli 28. června 2020 se vracíme k obvyklému pořadu nedělních bohoslužeb. V pondělí 29. června 2020 vstupujeme do letního pořadu bohoslužeb.

Zveme na společné farní putování „Po blízkých stopách sv. Vojtěcha“ do rodných končin P. Václava k 10. výročí jeho kněžství. Pouť se uskuteční v sobotu 19. září 2020. Cílem cesty je celodenní společné setkání a mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Poděbradech ve 14.00. Cestou do Poděbrad navštívíme Bříství a Libici nad Cidlinou (s programem pro děti). Pouť je naplánována společně autobusem nebo po vlastní ose. Každopádně je třeba se přihlásit buď písemně nebo elektronicky do konce června. Cesta poutním autobusem bude stát dospělého 200Kč, dítě 150Kč. Přihlášky je možné vyplňovat elektronicky nebo písemně a odevzdávat v sakristii. Stejně tak je možné platit převodem na účet nebo přímo v sakristii, pokud zvolíte cestu autobusem. Pouť byla naplánována ještě před pandemií a měla být původně vyhlášena během měsíce dubna.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha