Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vstupujeme do letního pořadu bohoslužeb. Mše svaté Po, St, Pá pouze večer v 18.00; Út, Čt pouze ráno v 7.00; sobota a neděle zůstávají beze změny. S úpravou pořadu bohoslužeb souvisí i příležitost ke svátosti smíření.

Pondělí: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Pátek: svátek sv. Tomáše, apoštola. První pátek v měsíci, tzn., že si zvláště uvědomujeme dar Ježíšovy lásky obětované za nás všechny. Po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace až do 20.30.

Sobota: svátek sv. Prokopa, opata.

Neděle: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.

V sobotu 11. července 2020: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele našeho řádu a patrona Evropy.

V pondělí 13. července 2020: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky.

V těchto dnech zahajují naši skauti a skautky letní tábory v Jižních Čechách, mysleme na ně v modlitbě, aby vše zdárně proběhlo.