Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se mohou od 22. června 2020 konat veřejné bohoslužby s účastí do 1000 osob.

Od 22. června 2020 včetně budou bohoslužby v bazilice sv. Markéty veřejně přístupné i nadále za těchto podmínek:

– vstup do prostoru kostela pouze s rouškou;

– při vstupu do kostela je k dispozici dezinfekce; každý den je také prováděna dezinfekce kontaktních míst v kostele;

– v kropenkách není svěcená voda, kropenek se nedotýkáme;

– při Pozdravení pokoje si nepodáváme ruce, ale smysl úkonu vyjádříme očním kontaktem, slovem, úklonou hlavy.

Eucharistii přijímáme i nadále pouze na ruku následujícím způsobem: 

– k oltáři (nebo k místu, kde se Eucharistie podává) přistupujeme dle počtu podávajících;

– nejprve přijmeme od podávajícího Eucharistii na ruku, která není naší dominantní (praváci nastavují dlaň levé ruky a naopak), odstoupíme stranou, dominantní rukou sejmeme roušku a přijmeme Eucharistii, opět nasadíme roušku a odcházíme na místo;

– Eucharistie pro věřící, kteří mají bezlepkovou dietu, je připravena, je nutné se předem o přijetí v sakristii přihlásit.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V BAZILICE SV. MARKÉTY od 28. června 2020: všední dny podle letního pořadu bohoslužeb: pondělí, středa, pátek pouze v 18.00; úterý, čtvrtek pouze v 7.00; sobota v 7.00, 18.00 mše svatá s nedělní platností; neděle: 7.30, 9.00, 18.00.

Informace o bohoslužbách v břevnovské bazilice najdete na www.farnost-brevnov.cz. Informace o bohoslužbách v kostele na Bílé Hoře najdete na www.benediktinky.cz.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha