Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se mohou od 22. června 2020 konat veřejné bohoslužby s účastí do 1000 osob.

Od 22. června 2020 včetně budou bohoslužby v bazilice sv. Markéty veřejně přístupné i nadále za těchto podmínek:

– vstup do prostoru kostela pouze s rouškou;

– při vstupu do kostela je k dispozici dezinfekce; každý den je také prováděna dezinfekce kontaktních míst v kostele;

– v kropenkách není svěcená voda, kropenek se nedotýkáme;

– při Pozdravení pokoje si nepodáváme ruce, ale smysl úkonu vyjádříme očním kontaktem, slovem, úklonou hlavy.

Eucharistii přijímáme i nadále pouze na ruku následujícím způsobem:

– k oltáři (nebo k místu, kde se Eucharistie podává) přistupujeme dle počtu podávajících;

– nejprve přijmeme od podávajícího Eucharistii na ruku, která není naší dominantní (praváci nastavují dlaň levé ruky a naopak), odstoupíme stranou, dominantní rukou sejmeme roušku a přijmeme Eucharistii, opět nasadíme roušku a odcházíme na místo;

– Eucharistie pro věřící, kteří mají bezlepkovou dietu, je připravena, je nutné se předem o přijetí v sakristii přihlásit.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V BAZILICE SV. MARKÉTY od 28. června 2020: všední dny podle letního pořadu bohoslužeb: pondělí, středa, pátek pouze v 18.00; úterý, čtvrtek pouze v 7.00; sobota v 7.00, 18.00 mše svatá s nedělní platností; neděle: 7.30, 9.00, 18.00.

Informace o bohoslužbách v břevnovské bazilice najdete na www.farnost-brevnov.cz. Informace o bohoslužbách v kostele na Bílé Hoře najdete na www.benediktinky.cz.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti