Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Protože jsme nemohli slavit společně velikonoční vigilii, naši biskupové rozhodli, že společně prožijeme vigilii Svatodušní i se křty dospělých.