Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sestry benediktinky Vás také zvou k návštěvě poutního místa p. Marie na Bílé Hoře v rámci Noci kostelů. Program viz letáček.