Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sestry benediktinky Vás také zvou k návštěvě poutního místa p. Marie na Bílé Hoře v rámci Noci kostelů. Program viz letáček.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha