Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý 9. týdne v mezidobí

2 Petr 3, 12-18

Čekat na to, co slíbil Bůh.

S netrpělivostí se potýkáme každý. Nejraději bychom urychlili pracovní týden, zkrátili dobu nepříjemných setkání. Všimněme si, že se ještě nikomu nepodařilo urychlit reálný čas. Dny prožívané v karanténě byly stejné jako byly dny obvykle „svobodné“ před pandemií. Nemáme ale pocit, že v těch tzv. od karantény „svobodných“ dnech je času nějak méně? To není žal nad koncem karantény (i když by někomu uzavřenost mohla vyhovovat), ale povzbuzení k zamyšlení nad získaným poznáním o pojetí času a jeho hodnoty. Co čekáme od sebe? Co čekáme od světa „po pandemii?“ Jak vnímáme čas dnes? V biblickém kontextu nás vedou tyto otázky ke střízlivému pohledu. Nemějme přehnaná očekávání, ale čekejme především na to, co slíbil Bůh (srov. 2 Petr 3, 13). To nám pomůže korigovat možná zklamání u sebe i u druhých a přistupovat k životu trpělivě, protože nejprve je trpělivý a shovívavý Bůh k člověku (srov. 2 Petr 3, 15). Berme čas jako konstantu pro všechny spravedlivou. Všem nám je vyměřen den o 24 hodinách. V darech Ducha svatého tento pro všechny spravedlivý časový úsek vnímejme jako příležitost k dobrému poznání (srov. 2 Petr 3, 18). Nečekejme zázraky, očekávejme to, co slíbil Bůh, v trpělivosti samé je zázrak.

Požehnaný den! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti