Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

Mt 6, 7 – 15

Mnoho a málo slov.

Milí farníci, modlitba Páně, Otče náš, jak ji známe… Každý víme, že rétorické mistrovství se projeví ve sdělení složitého obsahu jen několika srozumitelnými větami. Od přehnané povídavosti Ježíš dnes odrazuje, protože jde o modlitbu k Otci, který ví, co potřebujeme. Vede nás k podstatě našeho úmyslu než k vyjadřování detailů, které stejně Bůh zná lépe. Modlitba Páně je tedy tolik slov, které nám zcela otevírají Otcovu náruč. Zároveň každé slovo, každá prosba této modlitby vydá na statě, rozhovory a zkušenosti s tím, jak jejich obsah je v našem životě naplňován. Vezměme tuto modlitbu jako základní orientaci křesťana.

Pokojný den a radost z modlitby! + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha