Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mt 7, 21 – 29

„Dům“ postavený ne na kamení, ale na životním povolání.

„Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále“ (Mt 7, 25). Zažili jsme přívaly vod, někteří z nás museli opravdu bojovat s povodní, která ohrožovala (ohrozila, zasáhla) stavení, obydlí, dostali se poprvé nebo znovu do tíživé situace, v níž jsme s nimi v modlitbě a duchovní podpoře. Jistě, nikdo nikomu nepřeje takové naplnění Písma, takovou naturalistickou realizaci Božího slova. V biblických podobenstvích si máme ale uvědomit dlouhodobější Boží záměr a vedení. Na příkladech ze života – příval vody takovým je – ukazuje Písmo, co máme dělat, jak jednat, kde „stavět“ a kde být ostražití. Stavitel domu se skalnatými základy se obávat nemusí. Jílovitá půda a písky jsou oproti tomu nestabilní investicí. V tomto podobenství o dvou stavitelích jde především o „dům“ našeho života, naše vztahy. Naše životy budujme na Kristu, ne na „kamenech,“ (ať už jimi myslíme cokoli hmotného) třebaže jsou krásné a lákavé na pohled. I dnes se připravme na „přívaly vod,“ aby nestrhly to, co celý život trpělivě ve vztahu k našim blízkým budujeme. Péče o tuto „stavbu“ nikdy nekončí.

K odvážné „revizi základů“ žehná + P. Václav