Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci i všichni, kteří se vydáváte v těchto dnech na cesty, ať vám Bůh žehná a chrání vás!

Ať je průvodcem na vaší cestě, abyste bezpečně dosáhli cíle své cesty, na přímluvu Panny Marie, sv. Kryštofa, patrona pocestných a sv. Zdislavy, patronky rodin.

Každá lidská cesta je poznamenána stopami Božího Syna. To je nám útěchou a radostí v nesnázích. Ať tedy na našich cestách nikdy nejsme sami, ať je z nás patrné, že s námi putuje Bůh a jeho láska. Ať našeho Pána na cestách vždy vyhledáváme i jeho společenství (zvláště v jeho den – neděli).

Každá lidská cesta má být obrazem našeho putování do věčnosti – jednou, až nás Pán zavolá. „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme!“ (Žalm  122) Ať jsou naše letní a prázdninové cesty občerstvením a povzbuzením k pevnější víře, že vše je v rukou Božích a každá cesta má svůj smysl. Proto pak bude i radostnější návratu domů. Přeji vám, abyste se vraceli ne unavení, ale radostní. Pak letní prázdninové cestování přineslo své plody…

P. Václav

P. Vojtěch