Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme za každou pomoc.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně – v naší farnosti s moderovanou adorací po večerní mši svaté.

Pátek: připojujeme se k Noci kostelů. Díky všem, kdo jste se doposud přihlásili jako dobrovolníci.

Sobota: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

V neděli 21. června 2020 po mši svaté v 10.30 se uskuteční za Vojtěškou farní piknik na závěr školního roku. Pokrmy z vlastních zásob, pití bude zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do farní chodby a nových farních prostor.

V neděli 28. června 2020 se vracíme k obvyklému pořadu nedělních bohoslužeb. V pondělí 29. června 2020 vstupujeme do letního pořadu bohoslužeb.

Zveme na společné farní putování „Po blízkých stopách sv. Vojtěcha“ do rodných končin P. Václava k 10. výročí jeho kněžství. Pouť se uskuteční v sobotu 19. září 2020. Cílem cesty je celodenní společné setkání a mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Poděbradech ve 14.00. Cestou do Poděbrad navštívíme Bříství a Libici nad Cidlinou (s programem pro děti). Pouť je naplánována společně autobusem nebo po vlastní ose. Každopádně je třeba se přihlásit buď písemně nebo elektronicky do konce června. Cesta poutním autobusem bude stát dospělého 200Kč, dítě 150Kč. Přihlášky je možné vyplňovat elektronicky nebo písemně a odevzdávat v sakristii. Stejně tak je možné platit převodem na účet nebo přímo v sakristii, pokud zvolíte cestu autobusem. Pouť byla naplánována ještě před pandemií a měla být původně vyhlášena během měsíce dubna.

Parkování před areálem kláštera: Konečně jsme docílili regulace parkování před klášterem. Nyní je parkování na tři hodiny zdarma, tzn. že po příjezdu umístíme na viditelné místo za oknem auta parkovací hodiny nebo ceduli s časem příjezdu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti