Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vracíme se plně svátostnému životu, jak rozhodli naši biskupové na Velehradě, vracíme se tedy k liturgické praxi jako před karanténními opatřeními. Také pominuly důvody pro dispenz od nedělní účasti na slavení eucharistie.

Pondělí: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Poutní mše svatá v 18.00.

Středa: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Pátek: památka sv. Alexia, patrona kláštera.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha