Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vracíme se plně k svátostnému životu, jak rozhodli naši biskupové na Velehradě, vracíme se tedy k liturgické praxi jako před karanténními opatřeními. Také pominuly důvody pro dispenz od nedělní účasti na slavení eucharistie.

Úterý: v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Jeleni a Arachné s prosbou o požehnání do dalších prázdninových cest.

Středa: svátek sv. Marie Magdaleny. Po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo se mohou zapojit.

Čtvrtek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Sobota: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha