Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Gorazda a druhů.

Středa: památka sv. Marty.

Pátek: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Sobota: památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha