Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Gorazda a druhů.

Středa: památka sv. Marty.

Pátek: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Sobota: památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.