Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokud máme možnost cestovat, pak rádi z velkoměsta vyjedeme do přírody, ba ještě lépe, na opuštěná místa. Letos asi více doceníme přírodu a čerstvý vzduch… Možná v ní nalezneme „ukrytý“ poklad, který se tak stane znovuobjeveným…

Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli (Matouš 13, 44)