Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: po večerní mši svaté bude pravidelný úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci.

Sobota: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele našeho řádu a patrona Evropy.

Neděle: při mši svaté v 9.00 poděkování za 50let společného života.

Pondělí 13 července 2020: slavnost sv. Markéty (Antiochijské), panny a mučednice, patronky naší baziliky.

P. Václav jede navštívit skautské tábory až v jejich závěru 16. července.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha