Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze. Připomínáme si výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška, večerní mši svatou v katedrále v 18.00 celebruje P. Tomáš Roule.

Středa: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít.

Čtvrtek: svátek Proměnění Páně.

Pátek: je první v měsíci srpnu, proto po večerní mši svaté bude možnost eucharistické adorace asi do 20.30.

Sobota: památka sv. Dominika, kněze.

Neděle: v klášteře Želiv se koná připomínka „Akce K“ – likvidace klášterů komunistickým režimem proběhla před 70lety. Hlavní dopolední program tvoří mše svatá v 10.30 a vernisáž výstavy „Nebe bylo plné hvězd.“

  1. srpna 2020 budeme slavit Nanebevzetí Panny Marie, tedy pro nás tzn. pouť na Bílé Hoře. Letošní poutní víkend 15. a 16. srpna přináší bohatý program. Mše svaté, přednášky, koncerty, modlitby… Hlavní poutní mši svatou v neděli 16. srpna bude celebrovat pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Celý program je na internetových stránkách www.benediktinky.cz

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha