Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze. Připomínáme si výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška, večerní mši svatou v katedrále v 18.00 celebruje P. Tomáš Roule.

Středa: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít.

Čtvrtek: svátek Proměnění Páně.

Pátek: je první v měsíci srpnu, proto po večerní mši svaté bude možnost eucharistické adorace asi do 20.30.

Sobota: památka sv. Dominika, kněze.

Neděle: v klášteře Želiv se koná připomínka „Akce K“ – likvidace klášterů komunistickým režimem proběhla před 70lety. Hlavní dopolední program tvoří mše svatá v 10.30 a vernisáž výstavy „Nebe bylo plné hvězd.“

  1. srpna 2020 budeme slavit Nanebevzetí Panny Marie, tedy pro nás tzn. pouť na Bílé Hoře. Letošní poutní víkend 15. a 16. srpna přináší bohatý program. Mše svaté, přednášky, koncerty, modlitby… Hlavní poutní mši svatou v neděli 16. srpna bude celebrovat pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Celý program je na internetových stránkách www.benediktinky.cz

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti