Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Čtvrtek: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Pátek: památka sv. Pia X. papeže.

Sobota: Památka Panny Marie Královny.

V pondělí 24. srpna 2020 při mši svaté v 18.00 vzpomeneme výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska a poděkujeme za laické katolické sdružení Opus bonum, kterého se stal spoluzakladatelem.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha