Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Při mši svaté v 18.00 vzpomeneme výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska a poděkujeme za laické katolické sdružení Opus bonum, kterého se stal spoluzakladatelem.

Úterý: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

Čtvrtek: památka sv. Moniky.

Pátek: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Sobota: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle: mše svatá v 9.00 bude spojena s udílením svátosti křtu. V 16.00 na Bílé Hoře se koná koncert doprovázený poezií, vystoupí Duo Semplice s recitací Blanky Suriakové.

V neděli 6. září 2020 v 9.00 bude mše svatá zaměřena na děti se zahájením školního roku.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti