Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Při mši svaté v 18.00 vzpomeneme výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska a poděkujeme za laické katolické sdružení Opus bonum, kterého se stal spoluzakladatelem.

Úterý: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

Čtvrtek: památka sv. Moniky.

Pátek: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Sobota: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle: mše svatá v 9.00 bude spojena s udílením svátosti křtu. V 16.00 na Bílé Hoře se koná koncert doprovázený poezií, vystoupí Duo Semplice s recitací Blanky Suriakové.

V neděli 6. září 2020 v 9.00 bude mše svatá zaměřena na děti se zahájením školního roku.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha