Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od zítřka vstupujeme do běžného pořadu bohoslužeb ve všední dny.

Dnes v 16.00 na Bílé Hoře se koná koncert doprovázený poezií, vystoupí Duo Semplice s recitací Blanky Suriakové.

Úterý: 1. září Den modliteb za péči o stvoření. Na výzvu papeže Františka si chceme znovu uvědomit své povolání spravovat svět a starat se o něj. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela. Děkujeme za každou pomoc.

Čtvrtek: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek: je 1. v měsíci, po večerní mši svaté eucharistická adorace až do 20.30.

Neděle: v 9.00 bude mše svatá zaměřena na děti se zahájením školního roku a uvedením celoročního doprovodného programu pro děti.

V neděli 13. září 2020 je uzavírka přihlášek na výuku náboženství, prosíme rodiče, aby věnovali pozornost informacím, které jsou na internetových stránkách farnosti.

V pondělí 14. září 2020 na svátek Povýšení svatého kříže při mši svaté v 18.00 složí své věčné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB. Prosíme o modlitbu za něj i za celou naši komunitu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha