Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bělohorské farní společenství a sestry benediktinky zvou na
KONCERT v areálu poutního místa P. MARIE VÍTĚZNÉ na BÍLÉ HOŘE
v neděli 30. srpna 2020 v 16 hodin.

Již tradiční koncert v závěru léta bude doprovázet poezie
W. Shakespeara, J. V. Sládka, J. Ortena  a  J. Jevtušenka.
Zazní J.S. Bach, A. Corelli, J. Krumpholtz, J. Hruška, G. Faure,
S. Rachmaninov, V. Homér, M.Th. von Paradis a  J. Ibert

DUO SEMPLICE: Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna
Recitovat bude Blanka Suriaková.

Vstupné dobrovolné

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha