Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve spolupráci s klášterem benediktinů pořádáme v naší farnost dva typy programů pro školní skupiny:

1. Interaktivní programy pro děti z mateřských a základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Setkání jsou koncipována na jednu až dvě vyučovací hodiny, vždy pro jednu třídu, a konají se buď v pavilonu Vojtěška nebo ve farních prostorách.

Nabídka pro letošní školní rok:

DUŠIČKY1.stupeňDušičky a HalloweenÚcta k našim předkům v tradici a kultuře.
VÁNOCEMŠ + 1.tř.Vánoční příběh a jeho poselstvíBiblický příběh o narození Ježíše z Nazareta.
2.+3.tř.Cesta do BetlémaBiblický příběh o narození Ježíše z Nazareta.
1.-3.třCesta za hvězdou. Pokračování vánočního příběhuVánoční příběh o putování „králů“ do Betléma a přemýšlení o touhách lidí vydat se za něčím, co neznají a co chtějí poznat.
4.+5.tř.Izrael – země vánočního příběhuSeznámení s reáliemi vánočního příběhu. Co jsou historické skutečnosti a co skutečnosti, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc?
2. stupeňO smyslu prožívání vánočních svátků dnesCo si spojuji se slovem Vánoce? Co je pro mě o Vánocích nejdůležitější? Rozliším komerci, lidovou a křesťanskou tradici?
VELIKONOCEMŠ + 1.tř. (max.2.tř.)Velikonoční příběh a jeho poselstvíBiblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta.
2.+3.tř.Velikonoce jako slavnost nového životaBiblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta.
3.-4.tř.Od těžkostí neutíkej. Pokračování velikonočního příběhuVelikonoční příběh o jednom podivuhodném setkání a odvaze vrátit se zpátky.
4.+5.TŘ.Izrael – země velikonočního příběhuSeznámení s reáliemi velikonočního příběhu. Co jsou historické skutečnosti a co skutečnosti, které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc?
2.STUPEŇJe něco silnějšího než smrt?O smyslu utrpení v souvislosti s velikonočními událostmi.
2.STUPEŇPoselství VelikonocSeznámení s událostmi jednotlivých dní Svatého týdne. Je poselství křesťanských Velikonoc aktuální i pro naši současnost?
SV. VOJTĚCHO dobrém pastýřiSetkání s příběhem svatého Vojtěcha.
1. stupeňZakladatel Břevnovského klášteraPříběh svatého Vojtěcha. Klášter- centrum vzdělanosti a kultury.
2. stupeňVelký EvropanŽivot svatého Vojtěcha a jeho vliv na evropské panovníky 10. stol.

Objednávky s uvedením věku a počtu dětí zasílejte na adresu:

Kontaktní adresa:

Ivana Rabiňáková   Ivana.rabinakova@seznam.cz    tel.: 737 165 591

Vstupné:  MŠ + 1. stupeň 30,-/dítě                              2. stupeň 40,-/ dítě

Garant projektu: P. Václav Snětina OSB


2. Prohlídky areálu břevnovského kláštera:

Prohlídková trasa zahrnuje barokní kostel svaté Markéty, románskou kryptu a klášterní zahradu s pavilonem zvaným Vojtěška – místem legendického setkání svatého Vojtěcha a knížete Boleslava II. roku 993.

Délka prohlídky: cca 90 minut, program může být aktuálně upraven podle provozu v klášterním areálu.

Základní zaměření výkladu (jako součást prohlídky nebo v případě zájmu také beseda u Vás ve škole): historie benediktinského řádu a břevnovského kláštera, řeholní život v břevnovském klášteře v přítomnosti.

Vstupné OD 1.7. 2021: pro děti 6 -14 let včetně činí 60 Kč, pro studenty od 15 let 80 Kč, pedagogický doprovod v počtu 1–2 osoby zdarma.

Závazné objednávky:

Br. Martin Ševeček OSB       martinosb@centrum.cz             tel.: 606 481 576