Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve spolupráci s klášterem benediktinů pořádáme v naší farnost dva typy programů pro školní skupiny:

1. Interaktivní programy pro děti z mateřských a základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). 

Setkání jsou koncipována na jednu až dvě vyučovací hodiny, vždy pro jednu třídu, a konají se buď v pavilonu Vojtěška, ve farních prostorách nebo venku v areálu kláštera.

DUŠIČKY1. stupeňDušičky a HalloweenV současné společnosti se vytrácí úcta k předkům. Proč je důležité, abychom si jich vážili?
VÁNOCEMŠ + 1.tř.Vánoční příběh a jeho poselstvíBiblický příběh o narození Ježíše z Nazareta.
2.+3.tř.Cesta do BetlémaBiblický příběh o narození Ježíše z Nazareta.
1. – 3.třCesta za hvězdou. Pokračování vánočního příběhu. Navazuje na programy Vánoční příběh a jeho poselství a Cesta do Betléma. Pořádáme i v lednu.Vánoční příběh o putování „králů” do Betléma. Máme odvahu dělat to, co jsme poznali jako správné?
4.+5.tř.Izrael – země vánočního příběhuSeznámení s reáliemi vánočního příběhu. Co jsou historické skutečnosti a co skutečnosti, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc?
2. stupeňO smyslu prožívání vánočních svátků dnesCo si spojuji se slovem Vánoce? Co je pro mě o Vánocích nejdůležitější? Rozliším komerci, lidovou a křesťanskou tradici?
VELIKONOCEMŠ + 1.tř. (max.2.tř.)Velikonoční příběh a jeho poselstvíBiblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta.
2.+3.tř.Velikonoce jako slavnost nového životaBiblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta.
3.- 4.tř.Od těžkostí neutíkej. Pokračování velikonočního příběhu. Navazuje na programy Velikonoční příběh a jeho poselství a Velikonoce jako slavnost nového života.Velikonoční příběh o jednom podivuhodném setkání a odvaze překonávat těžkosti. Co s tím, když věci nejdou „podle mých představ”?
4.+5.TŘ.Izrael – země velikonočního příběhuSeznámení s reáliemi velikonočního příběhu. Co jsou historické skutečnosti a co skutečnosti, které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc?
2.STUPEŇJe něco silnějšího než smrt?O smyslu utrpení v souvislosti s velikonočními událostmi.
2.STUPEŇPoselství VelikonocSeznámení s událostmi jednotlivých dní Svatého týdne. Je poselství křesťanských Velikonoc aktuální i pro naši současnost?
SV. VOJTĚCHO dobrém pastýřiSetkání s příběhem svatého Vojtěcha. V čem se podobal dobrému pastýři?
1. stupeňZakladatel Břevnovského klášteraPříběh svatého Vojtěcha. Klášter – centrum vzdělanosti a kultury.
2. stupeňVelký EvropanŽivot svatého Vojtěcha a jeho vliv na evropské panovníky 10. stol.
VENKOVNÍ HRY1. – 4.tř.Co skrývá venkovní areál Břevnovského kláštera?Venkovní moderovaná hra.
5. – 9.tř.Co skrývá venkovní areál Břevnovského kláštera?  Venkovní moderovaná hra. 

Vstupné: MŠ 30,-/dítě ZŠ 50,-/dítě

Garant projektu: P. Václav Snětina OSB

Objednávky s uvedením věku a počtu dětí posílejte na adresu: 

Ivana Rabiňákováivana.rabinakova[zavinac]seznam.cztel.: 737 165 591

2. Prohlídky areálu Břevnovského kláštera:

Prohlídková trasa zahrnuje barokní kostel svaté Markéty, románskou kryptu a klášterní zahradu s pavilonem zvaným Vojtěška – místem legendického setkání svatého Vojtěcha a knížete Boleslava II. roku 993.

Délka prohlídky: cca 90 minut, program může být aktuálně upraven podle provozu v klášterním areálu.

Základní zaměření výkladu (jako součást prohlídky nebo v případě zájmu také beseda u Vás ve škole): historie benediktinského řádu a břevnovského kláštera, řeholní život v břevnovském klášteře v přítomnosti.

Vstupné: pro děti 6 ‑14 let včetně činí 60 Kč, pro studenty od 15 let 80 Kč, pedagogický doprovod v počtu 1 – 2 osoby zdarma.

Závazné objednávky:

Br. Martin Ševeček OSB martinosb[zavinac]centrum.cztel.: 606 481 576 
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha