Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zde si můžete stáhnout přihlášky k výuce náboženství a k přípravě na první svaté přijímání ve školním roce 2020/2021. Stávající děti nemusejí novou přihlášku vyplňovat, vyplní ji pouze děti, které do náboženství dosud nechodily. Přihlášku k přípravě na 1. svaté přijímání vyplní všichni zájemci, ať už loni do nějaké skupinky náboženství chodili nebo ne.

přihláška PŘIJÍMÁNÍ_2020_2021

přihláška_2020_2021

Jak na to?

Přihlášku si stáhněte do počítače, vyplňte, uložte na svém počítači pod jménem svého dítěte a odešlete z vaší emailové schránky na mailovou adresu nabo.brevnov@gmail.com. Vyplněnou přihlášku je možno též vytisknout a odevzdat v sakristii, pár exemplářů bude též k dostání na stolku vzadu v kostele. Prosíme o odeslání/odevzdání přihlášek do neděle 13.9.2020.

Kdy začínáme?

Nový školní rok zahájíme v neděli 6.9. 2020 při dětské mši svaté v 9:00 v našem kostele, pravidelná výuka pak započne ve středu 16. 9. 2020. Bližší vám sdělí vedoucí jednotlivých skupinek.

Předpokládaný rozpis výuky náboženství (středy) ve školním roce 2020/2021:

Hvězdičky (předškolní děti) a 1. třída: Vojtěška sál, 15:30 – 16:20 (tým katechetek)

2. třída: Vojtěška vlevo, 15:30 – 16:20 (Magdalena Novosádová, Renáta Kočembová)

Příprava na 1. svaté přijímání (3. třída): Vojtěška vpravo, 15:30 – 16:20 (br. Martin Ševeček, OSB)

4. třída: učebna na faře, 15:30 – 16:20 (Helena Zemanová)

5. třída: učebna na faře, 15:30 – 16:20 (Jana Svobodová)

7./8. třída: Vojtěška sál, 17:25 – 18:10 (Milan Vojáček)

9. třída: Vojtěška vpravo, 16:25 – 17:10 (Marie Jakešová)

Dále navazují:

Scholinka (od 4 let do 2. třídy ZŠ včetně): Vojtěška sál nahoře, 16:30 – 17:00 (Terezia Tučková, Lenka Záhejská)

Schola (3. – 7. třída): Vojtěška vlevo dole, 16:30 – 17:20 (Majda Saláková)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha